Nikkotoshi's Sohn Amatsu-Kami go
( Akita Inu )

Kashiwa-No-Ki Amatsu-Kami go, 9 Wochen alt

Email: bille@kiyama.de
Home Page: www.kashiwa-akita.de


ZURÜCK - RETURN - RETOUR

Home ...